به مجله کودک خوش آمدید!
کودک و سبک زندگی

کودکان کار را بهتر بشناسید

کودکان کار را بهتر بشناسید
کودکان کار به کودکان کارگری گفتار می‌شود که به روی علی الدوام و ثابت به تیمار رنجیده می‌شوند که این امر آنها را در اكثر عهد احوال از تشریف بردن به آموزشگاه و تجربۀ روزگار...
بیشتر بخوانید

تفاوت کودک بیش فعال و بازیگوش را بدانید

تفاوت کودک بیش فعال و بازیگوش را بدانید
تازه مطلع جشنواره شده‌اید که کوچولوی‌تان اوان می‌کند از سر و کله مدعو صفت خوانده دعوتی ارتفاع رفتن. یک جا بند نمی‌شود و مدام وسط حرف سایرین می‌پرد. یکی از مهمانان به کنای...
بیشتر بخوانید

نکات مهم در طراحی دکوراسیون اتاق کودک

نکات مهم در طراحی دکوراسیون اتاق کودک
موارد بسیار زیادی در زمینه دکوراسیون اتاق کودک وجود دارد که ممکن است در شخصیت کودک و سبک زندگی کودک تاثیر بسیار زیادی و باید در مورد آن بسیار حساس باشیم زیرا که دکوراسیون...
بیشتر بخوانید